Проект “Концепція розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років”

Проблеми, досвід та перспективи Українська освіта – один з найбільших секторів суспільства, в якому працюють та здобувають освіту послуги близько 9 млн. осіб. Україна успадкувала від СРСР потужну розгалужену освітню систему з передовою на той час інфраструктурою. За роки незалежності фактично відбувалося екстенсивне використання матеріально-технічних, кадрових та організаційних ресурсів попередньої системи, та прилаштування їх до...